Facilitățile pentru creditele acordate de către instituțiile de credit și instituții financiare nebancare

Min

OUG 37/2020 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de către instituțiile de credit și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori.

 

1. Elementele cheie în stabilirea incidenței mecanismului de scutire la plată

 

Ce se înțelege prin creditor

 • Bănci;
 • Organizații cooperatiste de credit;
 • Bănci de economisire și creditare în domeniul locativ;
 • Bănci de credit ipotecar;
 • Instituții financiare nebancare (inclusiv societățile de leasing);
 • Sucursalele instituțiilor de credit și ale instituțiilor financiare nebancare din străinătate care desfășoară activitate pe teritoriul României.

 

Ce se înțelege prin debitor

 • persoanele fizice;
 • persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale;
 • întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale,
 • profesiile liberale şi cele care se exercită în baza unor legi speciale, indiferent de forma de exercitare a profesiei;
 • persoanele juridice.

 

Contractul de credit obiect al scutirii

 • Contractelor de credit pentru consumatori încheiate în temeiul OUG nr. 50/2010 aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 288/2010;
 • Contractelor de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile încheiate în temeiul OUG nr. 52/2016;
 • Contractelor de leasing încheiate în temeiul Ordonanței Guvernului nr. 51/1997;
 • Contract de credit ipotecar acordat unui debitor persoana fizică (inclusiv credite acordate prin programul prima casă aprobată prin OUG 60/2009).

 

2. Scutirea acordată și condițiile specifice scutirii

 

Scutirea

Obligația de plată a ratelor scadente aferente împrumuturilor, reprezentând rate de capital, dobânzi şi comisioane, acordate debitorilor de către creditori până la data intrării în vigoare a OUG 37/2020, derivând din contractele de credit se suspendă la cererea debitorului cu până la 9 luni, dar nu mai mult de 31.12.2020.

 

Consecințe

 • Perioada maximă de creditare prevăzută în reglementările creditorilor poate fi depășită cu o perioadă egală cu durata suspendării obligației de plată.
 • Pentru debitori persoane fizice pentru care prelungirea maturităţii creditelor depăşeşte limita de vârstă prevăzută prin reglementările creditorilor de acordare a creditelor, creditorii procedează la restructurarea creditelor cu încadrarea în limita de vârstă.
 • Prelungirea duratei contractuale menționate ca urmare a depunerii solicitării de amânare la plată produce efecte de la data comunicării solicitării de suspendare adresate creditorilor pentru solicitările aprobate de creditori.
 • Dobânda datorată de debitori corespunzătoare sumelor scadente a căror plată este suspendată pentru contractele de credit se capitalizează la soldul creditului existent la finele perioadei de suspendare. Capitalul astfel majorat se plătește eșalonat pe durata rămasă până la noua maturitate a creditelor, ulterior perioadei de suspendare.
 • Pentru creditele ipotecare contractate de persoane fizice, prin excepție,  dobânda aferentă perioadei de suspendare se calculează potrivit prevederilor contractului de credit şi reprezintă o creanţă distinctă şi independentă în raport cu celelalte obligaţii izvorâte din contractul de credit. La această creanţă dobânda este 0% şi plata de către debitor a acestei creanţe se va face eşalonat, în 60 de rate lunare egale, începând cu luna imediat următoare încheierii perioadei de amânare.

 

Condiții de acordare

 • Facilitatea suspendării la plată poate fi acordată doar pentru creditele care nu înregistrează restanțe la data instituirii stării de urgență pe teritoriul României sau debitorii au efectuat plata acestor restante până la data solicitării suspendării obligaţiei de plată.
 • Se acordă exclusiv debitorilor ale căror venituri au fost afectate direct sau indirect de situația gravă generată de pandemia COVID-19, conform normelor de aplicare[1] a prezentei ordonanțe de urgență.
 • Debitorii trimit creditorilor o solicitare în acest sens, în format letric sau prin poștă electronică, la datele de contact precizate în contractul de credit sau printr-un alt canal de comunicare la distanță oferit de creditor, cel mai târziu până la 45 de zile de la intrarea în vigoare a OUG 37/2020. Solicitarea poate fi formulată pe cale orală, prin telefon, la un număr de telefon dedicat care va fi anunțat de către fiecare creditor pe pagina sa de internet, situație în care creditorul are obligația înregistrării convorbirii.
 • Cu excepția persoanele fizice pentru a beneficia de măsura suspendării la plată următoarele condiții trebuie îndeplinite cumulativ:

1)     Debitorii întrerup activitatea total sau parţial ca efect al deciziilor emise de autorităţile publice competente potrivit legii, pe perioada stării de urgenţă decretate, şi deţin certificatul de situaţii de urgenţă emis de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri sau deţin certificatul pentru situaţii de urgenţă emis de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, prin care se constată, în baza declaraţiilor pe propria răspundere a debitorilor, diminuarea veniturilor sau a încasărilor cu minimum 25% în luna martie 2020 prin raportare la media lunilor ianuarie şi februarie 2020 sau întreruperea parţială sau totală a activităţii ca efect al deciziilor emise de autorităţile publice competente pe perioada stării de urgenţă decretate

2)     Nu se află în insolvenţă la data solicitării suspendării rambursării creditului, conform informaţiilor ONRC.

 

[1] La data publicării prezentului rezumat al OUG 37/2020, normele metodologice nu sunt elaborate.

 

 

 

 

 

 

Newsletter

Start your day informed!

Şi tu poţi scrie articole pe Democracy Mania!

Click aici
0 Comentarii
Inline Feedbacks
View all comments
Abonează-te!
Fii primul care află ce este nou pe platforma noastră.
ABONEAZĂ-TE
Fii primul care află ce este nou pe platforma noastră
Dacă ai talent la scris, eşti creativ şi ai ce povesti şi altora, alege să devii contributor Democracy Mania!
0
Spune-ne aici ce crezi despre acest subiect.x
()
x

Pune Democracy Mania pe ecranul principal al telefonului

Adauga pe ecranul principal
×