Fonduri norvegiene pentru producția de energie din surse regenerabile

Min

În această perioadă, în care în România programele de finanțare a investițiilor în energie sunt doar în faza de pregătire, a apărut o oportunitate interesantă pentru susținerea investițiilor în producția de energie regenerabilă destinată consumului propriu, atât pentru investitorii publici, cât și pentru cei privați.

Programul „Energie în România”, finanțat prin Innovation Norway, a lansat apelul de proiecte 3.1, „Creșterea capacității de furnizare a energiei regenerabile, alte surse regenerabile de energie”. Obiectivul programului este „mai puțină energie consumatoare de carbon și creșterea siguranței aprovizionării”. Programul urmărește să stimuleze și să dezvolte cooperarea pe termen lung între Islanda, Liechtenstein, Norvegia și România.

Condiții de finanțare

Termenul-limită de depunere a proiectelor este miercuri, 8 septembrie 2021, ora 14.00. Apelul pentru proiecte are în vedere atât entități atât publice, cât și private. Proiectele se vor depune în limba engleză, iar consultantul – dacă este cazul – trebuie identificat în mod expres.
Solicitanții de finanțare trebuie să fie persoane juridice, publice sau private, cu scop lucrativ sau non-profit, înființate cu cel puțin 3 ani înainte de data de 27.04.2021. Partenerii pot avea o vechime de cel puțin 1 an de zile. De asemenea, se aplică condițiile generale privind asemenea ajutoare, precum aceea ca solicitantul să nu se afle într-o situație de dificultate economică, în faliment sau reorganizare, să nu fi fost condamnat pentru fraude.

Domeniile de activitate și activitățile finanțate sunt:

 1. proiecte care utilizează substraturi biologice (gunoi de grajd, deșeuri din alimente, nămol, deșeuri de sacrificare din abatoare, culturi energetice, deșeuri de lemn etc.) pentru producerea de energie electrică și termică (încălzire/răcire) în comunitățile locale;
 2. dezvoltarea și investițiile în instalații industriale private pentru proiecte de transformare a deșeurilor în energie;
 3. energie solară sau eoliană: noi proiecte la scară mică (până la 1.000 kW capacitate instalată) și producția de energie electrică pentru consumul propriu al solicitantului (nu pentru vânzare în scopuri de profit);
 4. instruirea personalului cu privire la utilizarea și întreținerea echipamentelor, oferită de către furnizorul echipamentului ca parte integrantă a unui proiect de investiții.

Proiectele vor trebui să contribuie la reducerea emisiilor de CO2 și creșterea producției de energie regenerabilă, precum și, în mod opțional, la crearea de noi locuri de muncă (indicatori de rezultat). Indicatorii de realizare vor fi capacitatea nou instalată de producție de energie măsurată în MW și numărul de noi instalații de producție a energiei electrice pe bază de biomasă, biogaz, eoliene, fotovoltaice și alte resurse regenerabile.
Bugetul total al apelului este de 4,6 milioane de euro. Valoarea solicitată a grantului trebuie să se situeze între 200.000 de euro și maximum 2.000.000 de euro.
Intensitatea ajutorului nerambursabil va fi stabilită de la caz la caz, luând în considerare mai mulți factori precum tipul entității juridice solicitante, profitabilitatea generală a proiectului și situația financiară generală a solicitantului. Cofinanțarea privată a proiectului poate fi asigurată doar din resurse financiare, contribuția în natură nu este eligibilă.

Ponderea cofinanțării

Finanțarea nerambursabilă pentru firme (sau alte entități productive) va trebui să respecte regulile generale ale ajutorului de stat și intensitatea ajutorului să se situeze în limitele prevăzute de regulamente pentru diferite tipuri de activități ale proiectului, conform Regulamentului Comisiei nr. 651/2014, modificat prin Regulamentul nr. 1084/2017.
Astfel, intensitatea ajutorului pentru entități comerciale va varia între 10% și 90%, depinzând de tipul ajutorului de stat acordat și dimensiunea economică a solicitantului. De exemplu, pentru IMM-uri situate în regiuni mai puțin dezvoltate ajutorul pentru investiții nu poate depăși 70% (firme mici și micro), respectiv 60% (în cazul firmelor de dimensiuni medii). Pentru companiile mari, ajutorul pentru investiții nu poate depăși 50%. Pentru alte tipuri de activități precum instruirea sau ajutor pentru protejarea mediului se aplică prevederi speciale, conform art. 31 și, respectiv, art. 37, 41, 48 și 49.
Doar în mod excepțional poate fi aplicat ajutorul de minimis.
Pentru entități publice, ajutorul maxim poate fi de 85% din totalul cheltuielilor eligibile, iar pentru proiectele promovate de ONG-uri acesta crește la 90%. Dacă proiectele se încadrează în regulile ajutorului de stat, atunci finanțarea nerambursabilă se supune acelor reguli (descrise mai sus).

Costuri eligibile

În ceea ce privește costurile eligibile, acestea trebuie înregistrate înainte de 30 septembrie 2023, dar nu mai devreme de semnarea contractului de finanțare.

Sunt eligibile următoarele tipuri de cheltuieli:

 1. Costurile cu personalul direct implicat în proiect, în limitele obișnuite ale contractelor de muncă
 2. Costuri cu diurna și deplasările aferente voluntarilor
 3. Costurile cu amortizarea echipamentelor noi și second-hand implicate în proiect. Pentru acele echipamente strict necesare proiectului, costul total de achiziție poate fi eligibil dacă acestea sunt indispensabile desfășurării proiectului. În acest din urmă caz, echipamentele trebuie menținute în proprietate și corespunzător asigurate pentru o perioadă de minimum 5 ani de la data finalizării proiectului.
 4. Costuri directe cu consumabile și materiale necesare proiectului
 5. Alte costuri contractate strict necesare proiectului
 6. Costuri cu activități impuse de către contractul de finanțare
 7. Cheltuieli indirecte care pot fi identificate și justificate ca fiind aferente proiectului

Nu sunt eligibile costurile privind costurile și comisioanele bancare de orice fel, TVA recuperabil, costurile excesive și amenzile și penalitățile. De asemenea, costurile cu studiile de prefezabilitate, fezabilitate și DALI nu sunt eligibile.
Cofinanțarea va fi plătită printr-un avans care poate fi solicitat în prima lună de la semnarea contractului de finanțare, precum și prin cereri de rambursare.

Cum se va calcula punctajul

Criteriile formale în punctajul final sunt:

 1. Relevanța proiectului față de programul propus de finanțator, fezabilitatea tehnică și economică, nivelul de inovare, nevoia reală de finanțare (măsura în care finanțarea contribuie la implementarea proiectului). Pondere în scor total: 30%.
 2. Factorii interni sau măsura capabilităților solicitantului, capacitatea financiară și riscul operațional, calitatea estimării costurilor și a resurselor de finanțare, statutul drepturilor de proprietate intelectuală, potențialul pieței și planul de marketing. Pondere în scor total: 25%.
 3. Bunele practici, așa cum sunt definite de OECD, riscurile proiectului și sustenabilitatea acestuia după implementare. Pondere în scor total: 20%.
 4. Calitatea parteneriatului cu o entitate norvegiană, definirea rolurilor și contribuția reală a fiecăruia. Pondere în scor total: 15%.
 5. Impactul economic și teme transversale. Pondere în scor total: 10%.

Fiecare din sub-criteriile de mai sus se notează de la 0 la 6 puncte. Apoi se face o medie aritmetică pe fiecare grupă de criterii și o medie ponderată finală care va departaja proiectele.
Cererile de finanțare trebuie depuse în limba engleză. Exercițiul solicitării unei finanțări este unul interesant pentru potențialii beneficiari pentru că, deși este unul inerent birocratic, avem de-a face cu o birocrație inteligentă, care pune accent pe calitatea propunerii și capacitatea beneficiarului – inclusiv de a se încadra în dimensiunile relativ constrângătoare ale propunerii din planul de afaceri sau ale descrierii proiectului (în cazul ONG-urilor și al entităților publice fără scop lucrativ). De asemenea, comunicarea și dialogul cu finanțatorul sunt foarte riguroase, dar în același timp empatice.

Informații complete pot fi găsite la adresa:
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania-energy/call-3.1/

Despre

Marian Stoian este consultant specializat în finanțări nerambursabile și absorbția de granturi, cu o experiență vastă în proiecte de investiții realizate prin fonduri europene

Newsletter

Start your day informed!

Şi tu poţi scrie articole pe Democracy Mania!

Click aici
0 Comentarii
Inline Feedbacks
View all comments
Abonează-te!
Fii primul care află ce este nou pe platforma noastră.
ABONEAZĂ-TE
Fii primul care află ce este nou pe platforma noastră
Dacă ai talent la scris, eşti creativ şi ai ce povesti şi altora, alege să devii contributor Democracy Mania!
0
Spune-ne aici ce crezi despre acest subiect.x
()
x

Pune Democracy Mania pe ecranul principal al telefonului

Adauga pe ecranul principal
×