Norme metodologice de aplicare a OUG 37/2020 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de către instituțiile de credit și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori

Min

NORME METODOLOGICE DE APLICARE A OUG 37/2020

 

I. SCUTIREA

Perioada pentru care se acordă facilitățile de suspendare la plată a ratelor scadente aferente împrumuturilor se stabilește exclusiv de către debitor, iar această opțiune poate fi exprimată O SINGURĂ DATĂ și nu se poate reveni asupra ei;

  • Perioada de amânare este cuprinsă între 1 lună și 9 luni, dar nu mai târziu de data de 31.12.2020;
  • Cererea se transmite către creditor în termen de cel mult 45 de zile de la intrarea în vigoare a OUG nr 37 2020 (termenul limită este 18 mai 2020;
  • Prelungirea duratei contractuale se produce de la data comunicării de către debitor a solicitării de suspendare către creditor.

 

II. CONDIȚII DE ACORDARE

  • Se acordă exclusiv debitorilor ale căror venituri au fost afectate direct sau indirect de situația gravă generată de pandemia COVID-19, conform normelor de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență;
  • Potrivit normelor de aplicare, debitorul are obligația de a declara pe proprie răspundere că i-au fost afectate veniturile proprii și/sau veniturile aferente familiei debitorului, direct sau indirect, de situația gravă generată de pandemia COVID-19 față de nivelul înregistrat anterior declarării stării de urgență și se afla în imposibilitatea de a onora obligațiile de plată aferente creditului.
  • Imposibilitatea onorării obligațiilor să se datoreze intervenției uneia mai multor cauze, cum ar fi intrarea debitorului/membrilor familiei acestuia în șomaj tehnic ca efect al închiderii/restrângerii activității angajatorului, concedierea debitorului/membrilor familiei acestuia, reducerea salariului debitorului/membrilor familiei acestuia, plasarea debitorului în carantină instituționalizată sau izolare la domiciliu, îmbolnăvirea cu COVID 19 Această enumerare este una exemplificativă, putând exista și alte situații întemeiate.

 

ÎNȚELESUL SINTAGMEI  “MEMBRII FAMILIEI”

În înțelesul prezentelor norme membrii familiei debitorului sunt persoanele care au calitatea de soț/soție, părinți și copii care locuiesc și se gospodăresc împreună cu debitorul.

TERMENUL DE RĂSPUNS AL CREDITORULUI

Decizia de aprobare/respingere a cererii de suspendare a obligațiilor de plată se comunică debitorului, de către creditor, în maxim 15 zile de la data primirii solicitării.

SITUAȚIA PERSOANELOR JURIDICE

Debitorii persoane juridice, au obligația de a depune o declarație pe proprie răspundere că le-au fost afectate veniturile, direct sau indirect, față de nivelul înregistrat anterior stării de urgență și se află în imposibilitatea de a onora obligațiile de plată aferente creditorului.

AFECTAREA VENITURILOR

  • Prin afectarea veniturilor, pentru debitorii persoane fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale ce funcționează potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016, cu modificările și completările ulterioare, precum și pentru debitorii care dețin profesii liberale și profesii care se exercită în baza unor legi speciale, indiferent de forma de exercitare a profesiei, se înțelege întreruperea totală sau parțială a activității, cu următoarele posibile urmări: restrângerea pieței de desfacere, restrângerea numărului de angajați, diminuarea numărului de furnizori. Așadar, condiția esențială este întreruperea totală sau parțială a activității, ca efect al deciziilor emise de autorități. Posibilele urmări sunt enumerate cu titlu exemplificativ de către legiuitor, putând fi și alte urmări specifice fiecărei profesii în parte.
  • Prin afectarea veniturilor societăților comerciale se înțelege persoanele juridice care dețin certificatul de situații de urgență – TIP 1 sau TIP 2, care au suferit următoarele urmări: restrângerea pieței de desfacere, restrângerea numărului de angajați, diminuarea numărului de furnizori ș.a. Așadar, nu este suficientă deținerea certificatului de situații de urgență, ci trebuie avută în vedere și urmarea acestei situații, elementele fiind indicate în mod exemplificativ de legiuitor.

 

III. CONSECINȚE

  • În cazul creditelor ipotecare contractate de persoane fizice, se va calcula o dobândă aferentă perioadei suspendării la plată, calculată la soldul creditului rămas pe perioada suspendării. Această dobândă reprezintă o creanță distinctă și poate fi eșalonată pe termen de 60 de luni, fără a fi purtătoare la rândul său de dobânzi.
  • Cu excepția creditelor ipotecare contractate de persoane fizice, în celelalte cazuri, la finalul perioadei de suspendare la plată a ratelor, debitorii vor fi obligați să achite DOBÂNDA calculată la soldul creditului rămas de rambursat; la rândul ei, această dobândă se va capitaliza în credit și va fi purtătoare de dobândă.

 

Newsletter

Start your day informed!

Şi tu poţi scrie articole pe Democracy Mania!

Click aici
0 Comentarii
Inline Feedbacks
View all comments
Abonează-te!
Fii primul care află ce este nou pe platforma noastră.
ABONEAZĂ-TE
Fii primul care află ce este nou pe platforma noastră
Dacă ai talent la scris, eşti creativ şi ai ce povesti şi altora, alege să devii contributor Democracy Mania!
0
Spune-ne aici ce crezi despre acest subiect.x
()
x

Pune Democracy Mania pe ecranul principal al telefonului

Adauga pe ecranul principal
×