Termeni şi condiţii

VĂ RECOMANDĂM CITIREA CU ATENȚIE A TERMENILOR ȘI CONDIȚIILOR DE MAI JOS

    1.Generalități

        a.Ce reprezintă “Termeni și condiții”

Sintagma „Termeni și Condiții” reprezintă criteriile care conduc la formarea acordului legal dintre deținătorul Platformei „DEMOCRACY MANIA” denumită în continuare „Platforma” și persoana care utilizează Platforma denumită în continuare „Utilizator”.

        b.Acordul

Acordul cu privire la „Termeni și Condiții” constituie declarația și garanția Utilizatorului persoana fizică privind  faptul că are vârsta de 18 ani împliniți și totodată, are capacitate deplină de exercițiu. În cazul Utilizatorului persoană juridică, acordul mai sus menționat constituie declarația și garanția acestuia că  este o societate legal constituită și funcționează  în conformitate cu legile în vigoare, iar reprezentanții acesteia sunt persoane mandatate să exprime acordul Utilizatorului în totalitate și necondiționat a tuturor „Termenilor și Condițiilor” din prezentul document denumit în continuare „Contract”.

„DEMOCRACY MANIA” își rezervă dreptul de a modifica, completa sau de a actualiza oricând și unilateral „Termenii și Condițiile” și va înștiința Utilizatorul de acest aspect printr-o notificare în cadrul Platformei “DEMOCRACY MANIA”.

Neacceptarea „Termenilor și Condițiilor” va conduce la imposibilitatea Utilizatorului de a-și înregistra un cont în cadrul aplicației și de a folosi Platforma “DEMOCRACY MANIA”.

Vizualizarea conținutului Platformei “DEMOCRACY MANIA” nu este condiționată de crearea unui cont de Utilizator, dar pentru o mai bună interacțiune cu Platforma “DEMOCRACY MANIA”  va fi afișată separat „Politica Cookies” în scopul obținerii acordului  vizitatorului, care este parte integrantă din „Termeni și Condiții”.

Pentru utilizarea efectivă a Platformei, care implică interacțiunea cu alți utilizatori, postarea conținuturilor proprii, semnarea petițiilor și votul pentru referendumuri, este necesar ca Utilizatorul să se înregistreze prin crearea unui cont care presupune furnizarea datelor solicitate de Platformă.

Platforma “DEMOCRACY MANIA” poate conține prin intermediul reclamelor sau postărilor Utilizatorilor, link-uri sau trimiteri către alte pagini web, iar accesarea acestora de către Utilizatori se face pe propria răspundere. Într-un astfel de caz, Utilizatorul își asumă riscul și răspunderea prin acceptarea termenilor și condițiilor specifice și aferente acelor pagini web/aplicații, Platforma “DEMOCRACY MANIA” nefiind răspunzătoare pentru conținutul respectivelor pagini web/aplicații/programe, neputând controla și garanta conținutul, corectitudinea informațiilor și securitatea unor terțe pagini web/aplicații și/sau programe.

În cazul în care un părinte sau un reprezentant legal are cunoștință că, în absența acordului său, copiii săi au furnizat Platformei “DEMOCRACY MANIA” datele lor cu caracter personal, acesta trebuie să informeze de îndată deținătorul Platformei în vederea aplicării măsurilor legale ce se impun.

        c.Definiții termeni

 • Termeni și Condiții– regulile care guvernează acordul dintre Beneficiarul/Proprietarul Platformei “DEMOCRACY MANIA” și Utilizatori.
 • Acordul– manifestarea de voință prin care Utilizatorii  accepta necondiționat termenii și condițiile de utilizare a Platformei “DEMOCRACY MANIA”.
 • Platforma “DEMOCRACY MANIA”– pagina web/aplicația prin intermediul căreia se vizualizează articole, dezbateri în cadrul grupurilor, semnează petiții Referendumuri, Evenimente și Donații, și care facilitează fiecărui Utilizator posibilitatea să comunice pe forum, să semneze petiții și să voteze în cadrul modulului Referendum.
 • Beneficiarul Platformei – deținătorul legal al Platformei cu datele de identificare aflate la secțiunea Contact din cadrul paginii web https://democracymania.com
 • Operator de date cu caracter personal – deținătorul legal al Platformei având calitatea de persoană juridică și cu datele de identificare aflate la secțiunea Contact din cadrul paginii web https://democracymania.com
 • Utilizator– orice persoană fizică având deplină capacitate de exercițiu  și/sau orice persoană juridică ce este  titulara unui cont în cadrul Platformei.
 • Vizitator– orice persoană fizică având deplină capacitate de exercițiu și/sau orice persoană juridică care poate viziona pagina web, dar care nu deține un cont în cadrul Platformei “DEMOCRACY MANIA” și nu beneficiază de toate drepturile unui Utilizator.
 • Contul Utilizatorului– spațiul virtual al Utilizatorului, identificat prin nume, prenume, nume utilizator, adresa de email, telefon, parola, etc., care permite semnarea petițiilor și votarea referendumurilor,  inclusiv accesul asupra activității contului (Tablou de bord), etc. Totodată, permite contribuirea cu articole în cadrul secțiunii Articole.
 • Articole –  secțiune a platformei Democracy Mania ce include articole de opinie sau știri realizate de Contributori.  Știrea reprezintă o publicare/înștiințare ce documentează un eveniment, un fapt, o întâmplare, prin care se aduce la cunoștința publicului o anumită informație.
 • Consultare Publică –  secțiune a platformei Democracy Mania ce include petiții, referendumuri informale si sondaje de opinie, adăugate doar de membrii echipei Democracy Mania.
 • Petiție– Cerere scrisă care vizează drepturi, interese personale sau publice.
 • Referendum– Consultare directă a cetățenilor care sunt chemați să se pronunțe prin vot asupra unor aspecte de interes public.
 •  Comunitate – secțiune în cadrul platformei în care sunt afișate acte de caritate, constând în oferirea de bunuri mobile, inclusiv sume de bani, pentru diverse cauze medicale, sociale, etc.
 • Media  – resurse multimedia (imagini statice, imagini dinamice) existente în cadrul secțiunii dedicate din cadrul platformei Democracy Mania;
 • Noutăți (Acasa) – secțiune în care un utilizator poate vedea cele mai recente articole.
 • Pseudonim – nume pe care un Utilizator și-l alege pentru a apărea în mod public în cadrul Platformei.
 • Contributor  – Un utilizator care contribuie cu articole în cadrul platformei Democracy Mania. Articolele pot fi aprobate sau respinse de Moderator în funcție de calitatea articolului trimis spre publicare.
 • Moderator/Verificator– operator/persoana desemnată de beneficiarul Platformei “DEMOCRACY MANIA” pentru verificarea respectării îndeplinirii de către utilizatori a criteriilor de utilizare a Platformei.
 • Podcast – metodă de distribuție pe internet a fișierelor în format multimedia (audio) prin intermediul tehnologiei Web-Feed și a formatelor de sindicalizare de conținut (RSS, ATOM). Utilizatorii Democracy Mania pot asculta fișierele în timp real pe echipamente mobile sau calculatoare ce acceptă formatul în care acestea au fost create.
 • Terțiparteneri– Persoane juridice ale căror activități/servicii sunt indispensabile în vederea aducerii la îndeplinire a scopului urmărit de Beneficiarul Platformei “DEMOCRACY MANIA” și/sau Utilizator.
 • Linkuri– adresa de conexiune cu alte pagini web/aplicații/programe.
 • Pagina web– pagina virtuală în www (world wide web) sau orice alt sistem de hipertext.
 • Proprietate intelectuală – reprezintă proprietate intelectuală  deținută de beneficiarul platformei Democracy Mania, înregistrată sau nu în vreo țară, inclusiv proprietatea ce va fi creată de astăzi înainte; poate include, printre altele, patente, mărci înregistrate, mărci neînregistrate, design-uri, copyrights, softwares, nume de domenii, creații, articole.
 • Conținut – include, dar nu se limitează la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și/sau conținut multimedia prezentate pe platforma Democracy Mania.
 • Aplicații/Programe (web/de calculator)– sistem care facilitează Utilizatorului atingerea scopului propus.
 • Reclamă– activitate de publicitate prin care se urmărește câștigarea interesului public asupra unor companii/produse/servicii.
 • Cookies– fișiere de tip text pe care un browser Web le stochează pe aparatul utilizatorului. Acestea sunt utilizate de site-uri web pentru autentificare, stocarea informațiilor / preferințelor site-ului, alte informații de navigare și orice altceva care poate ajuta browserul Web în timp ce accesează serverele Web.
 • Marketing, Politici și regulamente promoționale– reprezintă acele reguli destinate să reglementeze organizarea de tombole/promoții prin criterii bine determinate care sunt aduse la cunoștința Utilizatorilor, în vederea promovării Platformei.

    2.Părțile

Părțile contractului/acordului sunt reprezentate de către deținătorul Platformei “DEMOCRACY MANIA” pe de-o parte și Utilizator pe de altă parte.

Deținătorul Platformei este o persoană juridică română cu datele de identificare menționate în secțiunea „Contact”.

    3.Scopul

Scopul „Termenilor și Condițiilor” este acela de a defini și reglementa condițiile de utilizare a Platformei “DEMOCRACY MANIA” și a serviciilor, astfel încât Utilizatorul să fie informat în mod complet și totodată să aibă reprezentarea deplină a consecințelor operațiunilor sale.

    4.Durata acordului

Durata acordului Utilizatorului asupra termenilor și condițiilor este egală cu perioada de valabilitate a contului. Pentru evitarea oricărui dubiu, Utilizatorul ia la cunoștință că durata acordului împreună cu toate modificările ulterioare este egală cu validitatea contului, sau mai exact, până când acesta este închis de către Utilizator sau este blocat de către Platformă ca urmare a nerespectării termenilor și condițiilor prezentului contract.

    5.Modul de utilizare a Platformei

        a.Folosirea Platformei de către Utilizator

            i.Crearea și deținerea unui cont de utilizator

Citirea articolelor din cadrul platformei nu este condiționată de crearea unui cont de utilizator. Însă pentru a beneficia de toate funcționalitățile platformei Democracy Mania și pentru a face parte din comunitate, crearea unui cont de Utilizator este absolut necesară. Acesta oferă utilizarea activă a modulelor de tip Comunitate, Petiții, Referendumuri și Sondaje din cadrul Platformei “DEMOCRACY MANIA”. Pentru crearea unui cont, trebuie acceptat necondiționat prezentul contract.

Crearea unui cont este gratuită.

Vizualizarea Platformei se poate face și fără crearea unui cont, însă în această situație, utilizatorul nu va putea sa interacționeze cu alți utilizatori în cadrul modulului Comunitate, nu va putea face postări, nu va putea contribui cu articole în cadrul secțiunii Articole, nici să semneze Petiții sau să voteze în cadrul Referendumurilor sau a Sondajelor de opinie din secțiunea Consultare Publică.

Înregistrarea unui cont se face pe baza următoarelor date:

 • Nume și Prenume
 • Nume Utilizator
 • Email
 • Parola

La înregistrarea prin opțiunea „Facebook” sau „Google”, contul se creează automat pe baza informațiilor primite de la aceste platforme.

În cazul în care nu a fost folosită opțiunea de înregistrare prin „Facebook”sau „Google”, pentru validarea contului este necesară confirmarea adresei de email. Aceasta va fi confirmată prin accesarea unui link transmis de Platforma “DEMOCRACY MANIA” către Utilizator.

Ulterior, pentru a putea semna petiții, vota referendumuri și răspunde la sondaje, este nevoie de introducerea numărului de telefon, a localității, a județului de reședință si a țării.

            ii.Completarea informațiilor necesare la secțiunea “Profil”

Pentru a putea beneficia de un profil complet, Utilizatorul trebuie să includă în câmpurile de la secțiunea “Profil” din cadrul modului “Contul meu” următoarele informații: numele și prenumele, pseudonimul, data nașterii, orașul și județul de reședință. Având în vedere că unele informații sunt necesare pentru înregistrarea contului, acestea se vor regăsi automat în câmpurile din secțiunea sus-menționată.

Utilizatorul își poate încărca o fotografie de profil și o fotografie de copertă pe care le consideră  reprezentative.

            iii. Notificări

Notificările sunt acele înștiințări pe care Utilizatorul le primește privind activitatea sa pe platformă (cereri de prietenie, aprecieri sau comentarii).

            iv. Vizualizarea modulului „ARTICOLE”

Utilizatorul are posibilitatea de a vizualiza toate articolele postate în cadrul Platformei fără a fi necesară crearea unui cont sau autentificarea într-un cont deja existent.

            v.Cum devii Contributor în cadrul secțiunii “ARTICOLE”

Utilizatorul are posibilitatea de a contribui cu articole în cadrul secțiunii “Articole” a platformei Democracy Mania. Pentru a realiza acest lucru, acesta trebuie să acceseze pagina “Cum sa devii contributor Democracy Mania” prin butonul de la finalul oricărui articol din secțiunea “Articole”, urmând să-și creeze un cont și să semneze contractul de contributor pe platforma Democracy Mania.

Articolul trimis spre moderare, va trebui să respecte următoarele reguli:

 • să reprezinte conținutul propriu al autorului;
 • să fie scris într-o manieră atractivă, cu diacritice și fără greșeli gramaticale;
 • dacă documentează anumite subiecte, să includă sursele utilizate pentru scrierea lui;
 • să nu conțină atacuri la persoană;
 • să abordeze un subiect dintr-o perspectivă nouă, în special în cazul articolelor de opinie;
 • să aibă o structură clară și să fie ușor de parcurs de către cititor;
 • să includă sursele imaginilor utilizate;
 •  din motive de copyright, recomandăm ca imaginile utilizate să fie preluate de pe site-uri de tipul Unsplash sau Pexels; sunt acceptate și imaginile din arhiva personală dacă sunt de bună calitate;
 •  articolul poate utiliza toate oportunitățile mediului digital (video, imagini, link-uri către sursele de informare);

Articolul va fi trimis echipei de moderare care îl va analiza și fie îl va aproba spre publicare, fie îl va respinge. În ambele cazuri, Utilizatorul va fi înștiințat prin email dacă articolul său întrunește sau nu criteriile de calitate impuse de către beneficiarul platformei Democracy Mania.

În cazul în care articolul este acceptat spre publicare, Utilizatorul va dobândi calitatea de Contributor în cadrul platformei, fiindu-i recunoscut meritul de a furniza conținut de calitate în cadrul secțiunii “Articole”, acesta putând accesa prin cadrul meniului din “Contul Meu” secțiunea “Articolele mele” .

Contributorul este de acord ca prin scrierea unui material (articol, comentariu, postare în forum, precum și orice alt tip de mesaj publicat) în cadrul platformei, să se transmită un drept neexclusiv de autor cu privire la publicarea, difuzarea precum și orice altă formă de expunere publică a materialului în cadrul platformei.

Contributorul se obligă să contribuie cu cel puțin un articol pe lună în cadrul platformei Democracy Mania. În cazul în care nu își respectă această obligație, deținătorul platformei are dreptul de a-i dezactiva contul de Contributor, după 3 luni consecutive în care acesta nu a postat niciun articol în cadrul platformei. Acest lucru nu va afecta calitatea de Utilizator al platformei Democracy Mania și nici integritatea contului realizat anterior.

            vi.Copyright

Toate drepturile de copiere, reproducere și distribuție sub orice formă  a conținutului existent pe platforma Democracy Mania sunt rezervate și aparțin Beneficiarului Platformei, în conformitate cu legislația în vigoare.

Beneficiind de informația furnizată de acest site, Utilizatorul acceptă să nu reproducă, să nu  copieze, să realizeze duplicate, să vândă,  să revândă sau să  exploateze nicio parte a serviciilor, folosirea serviciilor sau accesul la serviciile puse la dispoziție de către beneficiar prin intermediul platformei Democracy Mania.

Utilizatorul  este de acord ca prin scrierea unui material (articol, comentariu, postare în forum, precum și orice alt tip de mesaj publicat) în cadrul platformei, să se transmită un drept neexclusiv de autor cu privire la publicarea, difuzarea precum și orice altă formă de expunere publică a materialului în cadrul platformei.

            vii. Utilizarea modulului „PETIȚII” din sectiunea „Consultare Publică”

Platforma “DEMOCRACY MANIA” are dreptul exclusiv de a accepta și afișa diferite solicitări/petiții care provin din partea terților.

Utilizatorul poate adera la oricare dintre Petițiile active, prin semnarea acestora, caz în care își exprimă acordul ca datele cu caracter personal , cum ar fi nume, prenume, județ, localitate și confirmarea semnăturii electronice să fie făcute publice.

Semnarea Petiției este un proces ireversibil, ceea ce înseamnă ca, odată semnată, Utilizatorul nu are dreptul să-și anuleze/revoce semnătura și/sau să solicite Platformei anularea acțiunii sale.

            viii. Utilizarea modulului „REFERENDUM” din sectiunea „Consultare Publică”

Platforma “DEMOCRACY MANIA” are dreptul exclusiv de a accepta organizarea de referendumuri, având ca obiect diferite teme/subiecte de interes public, care provin din partea terților.

Utilizatorul își poate exprima votul pentru oricare dintre Referendumurile active, selectând  una dintre opțiunile existente.

Votarea unui Referendum este un proces ireversibil, ceea ce înseamnă că , după ce și-a exprimat votul, Utilizatorul nu are dreptul să-și anuleze/revoce votul și/sau să solicite Platformei anularea acestuia.

            ix. Utilizarea modulului „SONDAJ” din sectiunea „Consultare Publică”

Platforma “DEMOCRACY MANIA” are dreptul exclusiv de a accepta și afișa diferite solicitări/sondaje care provin din partea terților.

Utilizatorul poate participa la oricare dintre Sondajele active, prin completarea acestora, caz în care își exprimă acordul ca datele cu caracter personal , cum ar fi nume, prenume, județ, localitate să fie făcute publice.

Completarea Sondajului este un proces ireversibil, ceea ce înseamnă ca, odată completat, Utilizatorul nu are dreptul să-și anuleze/revoce și/sau să solicite Platformei anularea acțiunii sale.

            x. Utilizarea modulului „DONAȚII” din secțiunea „Comunitate”

Utilizatorul are posibilitatea să vizualizeze toate cazurile pentru care se solicită acte de caritate, postate în cadrul Platformei fără să fie necesară crearea unui cont sau autentificarea într-un cont deja existent.

Utilizatorii pot propune evenimente, prin intermediul formularului de pe pagina de contact.

Acestea vor fi publicate doar după verificarea sursei de către beneficiarul platformei Democracy mania.

            xi. Utilizarea modulului “MEDIA”

Conţinutul, astfel cum este definit în preambul, incluzând dar nelimitându-se la logo-uri, reprezentări stilizate, imagini statice, imagini dinamice, text și/sau conținut multimedia prezentate în cadrul secțiunii Media, sunt proprietatea exclusivă Platformei Democracy Mania, acestuia fiindu-i rezervate toate drepturile obținute în acest sens în mod direct sau indirect (prin licențe de utilizare și/sau publicare).

Utilizatorul poate vizualiza tot conținutul existent în cadrul secțiunii. Sunt interzise reproducerea, copierea, distribuirea, exploatarea sau vânzarea oricărui conținut care aparține de drept Platformei Democracy Mania fara accesul scris al Beneficiarului Platformei.

            xii. Reclame în cadrul Platformei “DEMOCRACY MANIA”

Platforma “DEMOCRACY MANIA” poate oferi și organiza în scop de marketing spațiu de reclame care se poate contracta prin intermediul Platformei.

Reclamele pot fi afișate în următoarele poziții și forme:

 • un banner care poate fi amplasat în partea superioară a paginilor;
 • un banner care poate fi amplasat în partea inferioară a paginilor;
 • bannere care pot fi amplasate printre articole;
 • bannere care pot fi amplasate pe partea laterala a paginilor;

Reclamele contractate vor fi afișate aleatoriu pe baza unui algoritm automat al codului sursă.

În cazul în cazul în care utilizatorul șterge bannerele/reclamele active contractate și achitate, bugetul neconsumat nu se returnează și nici nu se poate folosi pentru promovarea altor bannere/reclame.

            

        b.Servicii oferite de terți

Serviciile oferite de terți Utilizatorilor, pe baza existenței unor raporturi dintre aceștia,  cum ar fi, dar fără a se limita la, curieri, bănci, companii de telecomunicații, etc., vor genera  costuri care cad în sarcina Utilizatorilor și nu produc niciun efect asupra beneficiarului Platformei “DEMOCRACY MANIA”.

Serviciile oferite de terți Beneficiarului Platformei “DEMOCRACY MANIA”, cum ar fi, dar fără a se limita la, procesatori de plăți, etc.,  care se nasc datorită și pe baza existenței unor module/servicii oferite în cadrul Platformei, produc efecte numai față de Beneficiarul Platformei “DEMOCRACY MANIA”.

        c.Verificarea și moderarea conținutului Platformei

Platforma “DEMOCRACY MANIA” are dreptul de a verifica, modera și interveni în conținutul Platformei, incluzând conturile Utilizatorilor, mesajele de comunicare, dar și asupra reclamelor și conținutului acestora.

Platforma “DEMOCRACY MANIA” are dreptul de a bloca și/sau șterge mesaje și conturi ale utilizatorilor care nu respectă termenii și condițiile prezentului acord.

        d.Limbaj licențios și acțiuni ilegale ale Utilizatorilor

Orice acțiune ilegală și/sau folosirea unui limbaj licentios sunt STRICT INTERZISE în cadrul Platformei. Utilizatorul care nu respectă prezentul contract și legislația în vigoare va  răspunde  civil, contravențional și/sau penal pentru acțiunile sale , conform legii.

Beneficiarul Platformei va întreprinde măsuri de raportare către autoritățile competente în cazul depistării unui comportament ilegal și/sau reclamării unui astfel de comportament de către un alt utilizator. De asemenea, Beneficiarul Platformei va întreprinde acțiuni directe în ceea ce privește identificarea unui astfel de comportament, precum blocarea contului Utilizatorului și eliminarea anunțurilor sale, dar și acționarea în instanță pentru solicitarea de daune-interese în cazul în care imaginea Platformei “DEMOCRACY MANIA” este afectată de un astfel de comportament, la care se adaugă suma prejudiciilor suferite de beneficiarul Platformei.

    6.Responsabilitate, Drepturi și Obligații

        a.Furnizor servicii / Platforma “DEMOCRACY MANIA”

Platforma “DEMOCRACY MANIA” va afisa postarile Utilizatorilor prin intermediul acesteia (ex. Sectiunea Acasa, Articole, Consultare publică, etc), în măsura în care acestea respecta întocmai regulile prevăzute în prezentul document și legislația în vigoare.

Platforma “DEMOCRACY MANIA” se obligă să remedieze în cel mai scurt timp posibil orice erori și disfuncționalități care vizează funcționarea acesteia. În cazul, puțin probabil, în care totuși serviciul/Platforma va conține eventuale erori,  se va afla în imposibilitatea de a oferi un serviciu neîntrerupt, sigur și la timp, etc. Platforma “DEMOCRACY MANIA” nu se obligă în niciun fel și nu oferă nicio garanție Utilizatorilor.

Platforma nu este responsabilă de niciun prejudiciu care poate fi cauzat Utilizatorilor prin serviciile oferite de către terți și/sau defecțiunile tehnice ori orice informații incorecte conținute de paginile web/aplicații/programe ale acestora.

Platforma “DEMOCRACY MANIA” nu este răspunzătoare și nu poate fi trasă la răspundere pentru oricare dintre activitățile desfășurate de către Utilizatori, inclusiv, dar fără a se limita la conținutul datelor furnizate privind datele de identificare, ori  la altă acțiune întreprinsă de Utilizatori. De asemenea, Platforma “DEMOCRACY MANIA” nu este responsabilă nici pentru eventuale pagube directe și/sau indirecte pe care Utilizatorul le-ar putea suferi ca urmare a încheierii unor tranzacții/înțelegeri care își au izvorul în urma comunicării prin intermediul Platformei.

Platforma “DEMOCRACY MANIA”  are dreptul de a monitoriza, șterge sau bloca orice comunicare/postare în cazul în care se constată că aceasta încalcă „Termenii și Condițiile” în orice mod, în special în cazul în care aceasta are un conținut considerat ofensator sau este contrar bunelor practici, ori încalcă în orice alt mod vreo prevedere legală.

De asemenea Platforma “DEMOCRACY MANIA”  își rezervă dreptul de a suspenda sau șterge în orice moment orice cont de utilizator care nu respectă „Termenii și Condițiile” și/sau folosește Platforma în scopuri care contravin legilor în vigoare, afectează securitatea Platformei și/sau a imaginii  acesteia, ori la solicitarea autorităților competente.

Platforma “DEMOCRACY MANIA” nu garantează corectitudinea și/sau veridicitatea informațiilor existente în cadrul secțiunilor Acasă, Articole, Consultare Publica, Comunitate sau orice alte informații care provin din surse terțe.

Conform legilor în vigoare, Platforma “DEMOCRACY MANIA” va anunța autoritățile imediat ce va observa anunțuri sau alte activități cu aparență nelegală desfășurate  în cadrul acesteia.

Platforma “DEMOCRACY MANIA” are dreptul de organiza studii, teste și sondaje, în  scopul optimizării și/sau îmbunătățirii Platformei și a experienței Utilizatorilor.

        b.Utilizator

Utilizatorul are dreptul de beneficia de serviciile oferite de Platformă, cu condiția ca acțiunile acestuia să fie în concordanță cu prezentul contract și cu legile în vigoare.

Utilizatorii au obligația de a nu folosi un limbaj licentios în cadrul postărilor sau mesajelor folosite pentru comunicarea între utilizatori.

Utilizatorii au obligația să respecte prezentul contract și legile în vigoare și nu pot folosi Platforma “DEMOCRACY MANIA” pentru desfășurarea unei activități ilegale.

Utilizatorul are obligația de a nu genera prejudicii Beneficiarului Platformei, în caz contrar, acesta va  plăti daune-interese în cuantum egal cu  prejudiciile suferite de Platformă.

Utilizatorul are obligația de a aduce la cunoștința Beneficiarului Platformei și/sau a autorităților competente orice activitate suspectată de a fi ilegală, orice anunț sau Utilizator despre care se presupune că nu respecta condițiile prezentului contract și a legislației în vigoare.

    7.Confidențialitate și GDPR

        a.Condiții generale

Părțile vor păstra confidențialitatea asupra tuturor informațiilor și cunoștințelor obținute pe durata derulării acestui contract, cu excepția cazului în care aceste informații și cunoștințe se află în general la dispoziția publicului.

Dezvăluirea informațiilor confidențiale nu atrage răspunderea părții dacă a fost făcută autorităților abilitate la cererea acestora.

        b.Condiții speciale – Protejarea și prelucrarea datelor cu caracter personal

            i.Cadru Legislativ

Prelucrarea datelor personale și protejarea confidențialității în sectorul comunicațiilor publice sunt reglementate prin:

            ii.Date cu caracter personal și prelucrarea acestora

Prin “date cu caracter personal” vom înțelege orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă (“persoana vizată"); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Prin “prelucrare” se înțelege orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

Prin “restricționarea prelucrării” înțelegem marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora.

            iii. Operator de date cu caracter personal

Operatorul de date cu caracter personal este societatea DEMOCRACY MANIA SA cu sediul în București, ȘOS. MIHAI BRAVU NR. 123-135, România, cu J40/17982/2020 și CUI 43498724, care este deținătorul legal al  Platformei  și care furnizează utilizatorilor serviciile în conformitate cu regulile menționate în prezentul înscris intitulat “Termeni și Condiții”.

            iv.Principiile care guvernează prelucrarea datelor cu caracter personal

 • prelucrate în mod legal, echitabil și transparent față de persoana vizată (“legalitate, echitate și transparență");
 • colectate în scopuri determinate, explicite și legitime și nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri;
 • adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate (“reducerea la minimum a datelor");
 • exacte și, în cazul în care este necesar, actualizate; trebuie să se ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că datele cu caracter personal care sunt inexacte, având în vedere scopurile pentru care sunt prelucrate, sunt șterse sau rectificate fără întârziere (“exactitate");
 • păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele, (“limitări legate de stocare");
 • prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare (“integritate și confidențialitate").

            v.Date/informații care pot fi colectate de către operator ca urmare a furnizării acestora direct de către utilizator

În funcție de opțiunea utilizatorului privind modul de conectare/înregistrare în vederea accesării/utilizării serviciilor oferite de “DEMOCRACY MANIA”, operatorul poate colecta următoarele date/informații:

 • nume, prenume, pseudonim, adresa de email, în cazul în care utilizatorul optează să se înregistreze folosind contul Google;
 • nume, prenume, pseudonim, ID-ul, sex, vârstă, e-mail, în cazul în care utilizatorul optează să se înregistreze folosind contul de Facebook;
 • numărul de telefon mobil, necesar pentru autentificarea în cadrul Platformei;
 • informații despre computerul utilizatorului și despre vizitele și utilizarea acestui site web (inclusiv adresa IP, locația geografică, tipul și versiunea browserului, sistemul de operare, sursa de recomandare, durata vizitei, vizualizările de pagină și căile de navigare ale site-ului);
 • informații furnizate de către utilizator cu prilejul creării conturilor, și/sau în scopul de a se abona la notificările ce urmează a fi transmise prin e-mail, și/sau furnizate cu prilejul utilizării serviciilor/informațiilor care sunt generate în timpul utilizării serviciilor, și/sau cu prilejul achiziționării de produse, dar și  publicațiile, opiniile, etc.

            vi.Date cu caracter personal furnizate de către, sau cu privire la persoanele care nu au împlinit vârsta de 16 ani

Serviciile oferite de Platformă nu sunt destinate copiilor sub 16 ani și nu colectează cu intenție sau cu bună știință date cu caracter personal care vizează persoane care nu au împlinit vârsta de 16 ani. În cazul în care se constată că o persoană care nu a împlinit vârsta de 16 ani, a furnizat date cu caracter personal, acestea vor fi șterse de îndată. Aceeași măsură va fi aplicată și în cazul în care se constată că o terță persoană, a furnizat date cu caracter personal care vizează o persoană care nu a împlinit vârsta de 16 ani.

            vii. Scopul procesării datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal vor fi folosite numai cu respectarea dispozițiilor legale.

În mod frecvent datele cu caracter personal vor fi folosite pentru:

 • executarea contractului care urmează a fi încheiat sau care a fost încheiat;
 • în cazul în care operatorul este constrâns de o obligație legală și/sau regulament;
 • cu consimțământul utilizatorului, cu mențiunea că în acest caz vor fi anunțate scopul și categoria de date cu caracter personal care urmează și/sau trebuie procesate.

            viii. Asigurarea securizarii Platformei

Utilizarea datelor precum, numărul de telefon mobil, datele din jurnale și identificatorii unici de dispozitiv, va fi făcută în scopul administrării și protejării Platformei.

Securizarea presupune și analizarea/verificarea comunicărilor făcute prin intermediul modulului Forum în scopul prevenirii  eventualelor fraude , precum și pentru blocarea mesajelor de tip spam sau care au un caracter obscen și/sau abuziv care pot fi trimise /provin de la un alt utilizator.

            ix.Drepturile Utilizatorilor

În conformitate cu Regulamentul 679/2016 Utilizatorul are următoarele drepturi:

Dreptul de a solicita accesul la datele sale personale, drept care se materializează prin eliberarea de către Operator a unei copii a datelor personale, dând posibilitatea verificării  și procesării legale a acestor date.

Dreptul de a solicita corectarea oricăror date aparținând Utilizatorului.

Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor  personale. Exercitarea acestui drept permite Utilizatorului să solicite suspendarea  procesării datelor sale personale în următoarele cazuri:

 • persoana vizată contestă exactitatea datelor;
 • prelucrarea este ilegală;
 • operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
 • persoana vizată s-a opus prelucrării datelor, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

Dreptul de a solicita ștergerea datelor personale. Exercitarea acestui drept constă în solicitarea de a șterge datele cu caracter personal, cu excepția cazului în care există motive temeinice care să permită continuarea procesării.

Dreptul de opunere la prelucrarea datelor personale. Exercitarea acestui drept presupune formularea de obiecțiuni asupra prelucrării, prin invocarea unui interes legitim, în cazul în care există un impact asupra drepturilor și libertăților fundamentale. Mai mult, utilizatorul are dreptul de a obiecta în cazul prelucrării datelor personale în scop de marketing direct, cu excepția cazurilor în care Operatorul demonstrează existența unor motive legitime în vederea continuării procesării acestor date, motive care sunt superioare drepturilor și libertăților Utilizatorului.

Dreptul de a solicita transferul datelor  personale. Exercitarea acestui drept presupune transferul datelor către Utilizator sau către un terț desemnat de acesta.  Furnizarea se va efectua  într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit, care poate fi citit de dispozitiv, cu mențiunea ca se aplică numai informațiilor automate pentru care Utilizatorul și-a dat inițial consimțământul pentru a le utiliza sau în cazul în care Operatorul a utilizat informațiile pentru a încheia contractul.

Dreptul de a vă retrage în orice moment consimțământul privind prelucrarea datelor personale. Exercitarea acestui drept nu afectează legalitatea oricărei prelucrări pe care Operatorul a efectuat-o deja pe baza consimțământului dat anterior.

Pentru exercitarea drepturilor menționate mai sus, ca regulă, Operatorul nu va percepe nicio taxă, cu excepția cazurilor în care solicitările Utilizatorilor au un vădit caracter neîntemeiat, sunt excesive și/sau repetate. În aceste din urmă cazuri, Operatorul va solicita o taxă rezonabilă.

Ca regulă generală, termenul de răspuns este de o lună, cu excepția cazurilor în care solicitările Utilizatorilor prezintă o complexitate deosebită, când termenul de răspuns poate depăși acest termen.

            x.Comunicare și Marketing

Operatorul va comunica Utilizatorului prin intermediul e-mail, SMS sau prin notificări de aplicație, informații care vizează confirmarea înregistrării, precum și orice alte mesaje în legătură cu serviciile oferite. Întrucât transmiterea/comunicarea de mesaje de informare este esențială pentru desfășurarea activității Platformei, există posibilitatea ca Utilizatorul să nu poată renunța la aceste mesaje.

Totuși, Utilizatorul are dreptul de a solicita oricând ca Beneficiarul/Operatorul să nu mai furnizeze mesaje de tip marketing, accesând link-ul de dezactivare din e-mail sau SMS sau prin modificarea setarilor de comunicare din contul Utilizatorului. În situația în care Utilizatorul întâmpină probleme în privința modificării setărilor de comunicare din contul său, va contacta Beneficiarul/Operatorul folosind Formularul de Contact.

Utilizatorul va primi comunicări de marketing în  cazurile prezentate mai jos, dar fără ca enumerarea acestora sa fie limitativă:

 • a solicitat astfel de informații;
 • utilizează Platforma sau serviciile oferite;
 • a furnizat detalii când a intrat într-o competiție;
 • s-a înregistrat pentru o promoție.

            xi.Persoanele care pot lua la cunoștință de datele personale

Exista posibilitate de a furniza datele personale  persoanelor/părților  menționate mai jos, în scopul prevăzut în secțiunile vii și viii.

Companiile din grup sau afiliate – Beneficiarul Platformei poate furniza datele Utilizatorului, altor companii care fac parte din grupul Beneficiarului care se situează atât în interiorul cât și în afara Spațiului Economic European, și care oferă sprijin pentru furnizarea serviciilor de operare a afacerilor, cum ar fi, dar fără a se limita la, îmbunătățiri ale produselor, asistență pentru clienți și mecanism de detectare a fraudei. Orice furnizare de date, va fi supusă măsurilor de protecție impuse de lege.

Furnizori de servicii terțe: Beneficiarul poate încheia contracte cu diverși furnizori de servicii terțe care sunt indispensabile în vederea asigurarii și furnizării anumitor componente ale serviciilor furnizate de către Beneficiar, cum ar fi echipamente de stocare în cloud precum Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Compute, etc.. Furnizorii de servicii pot fi localizați în interiorul sau în afara zonei “SEE". Orice furnizare de date, va fi supusă măsurilor de protecție/securitate impuse de lege.

Furnizori de publicitate și de analiză: Beneficiarul poate distribui informațiile/datele în format neidentificabil, furnizorilor de analiză care ajută la efectuarea analizei privind modul în care Utilizatorii utilizează Platforma. Acesta furnizare are ca scop îmbunătățirea serviciilor, monitorizarea și raportarea eficacității livrării de companie către parteneri de afaceri și pentru analiza internă a companiei.  Pentru mai multe informații consultați Politica noastră privind cookies.

Autoritățile de aplicare a legii, autoritățile de reglementare și altele: Beneficiarul poate divulga datele personale ale Utilizatorului, autorităților de aplicare a legii, autorităților de reglementare, organelor guvernamentale sau publice și altor părți interesate care respectă cerințele legale sau de reglementare.

Beneficiarul are dreptul să vândă total sau parțial afacerea/fondul de comerț, sau să fuzioneze cu o altă companie. În cazul în care are loc o modificare în cadrul companiei Beneficiarului, noii proprietari pot utiliza datele personale ale Utilizatorilor în aceleași condiții prevăzute în prezenta reglementare.  

Informații disponibile publicului: În cazul în care Utilizatorul posteaza în secțiunea Forum, poate alege ca anumite informații personale să fie vizibile altor utilizatori. Acestea pot include numele, prenumele, adresa de e-mail, locația și numărul de contact.  Important de reținut, este că toate aceste informații pe care le furnizați altor Utilizatori, deschid posibilitatea acestora din urmă de a le distribui altor persoane.

Transferul de date personale se va realiza numai în țări care sunt considerate că oferă un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal de către Comisia Europeană. Recomandăm a se vedea “European Commission: Adequacy of the protection of personal data in non-EU countries”.

După împrejurări, există posibilitatea ca în privința anumitor furnizori de servicii, să fie utilizate contracte specifice aprobate de Comisia Europeană care oferă date personale cu aceeași protecție pe care o are în Europa. Recomandăm a se vedea “European Commission: Model contracts for the transfer of personal data to third countries”.

De asemenea, există posibilitatea ca în cazul utilizării de  furnizori de servicii cu sediul în SUA, acestora din urmă  sa  le fie transferate date, dacă fac parte din Protecția de confidențialitate care le cere să ofere o protecție similară datelor cu caracter personal împărtășite între Europa și SUA. Recomandăm a se vedea “European Commission: EU-US Privacy Shield”.

            xii. Locul și timpul stocării datelor

Datele colectate vor fi stocate și procesate în servere securizate. Termenul pentru păstrarea datelor personale se va întinde pe o perioada necesară pentru îndeplinirea scopului pentru care s-a făcut colectarea, cu respectarea cerințelor legale.

            xiii. Măsuri privind organizarea și securitatea prelucrării datelor/informațiilor

Operatorul de date cu caracter personal, va implementa măsuri tehnice și organizatorice care să asigure protejarea acestora. Datele/informațiile personale vor fi stocate pe servere cu nivel ridicat de securitate, fără ca acest lucru să poată fi interpretat în sensul că operatorul oferă garanții absolute în ceea ce privește înlăturarea oricărui risc privind accesarea datelor de către terți neautorizați.

            xiv. Pagini de internet aparținând terților

Întrucât există posibilitatea ca Platforma să conțină trimiteri către pagini de internet sau aplicații aparținând unor terți, în situația în care utilizatorul decide să navigheze pe asemenea pagini sau să acceseze  asemenea aplicații, își asumă obligația de a lua cunoștință de politica de confidențialitate a terților.

Totodată, utilizatorul este informat că operatorul nu controlează paginile/aplicațiile apartinând terților, și că nu poate fi responsabil de niciun prejudiciu pe care l-a suferit ca urmare a navigării/accesării paginilor de internet/aplicațiilor aparținând terților.

            xv.Autoritatea pentru Protecția Datelor

Pentru problemele locale cu privire la protecția datelor, puteți contacta autoritatea locală reprezentată de Autoritatea Națională pentru Protecția Datelor, website: http://www.dataprotection.ro/

            xvi. Contact Operator date cu caracter personal

Persoana responsabilă cu prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția acestora este Robert Topala, iar atât acesta cât și Operatorul pot fi contactați prin email sau formularul pus la dispoziție în cadrul Platformei la secțiunea „Contact”.

        c.Cookies

            i.Ce este un cookie?

Conform wikipedia, Un cookie HTTP sau un modul cookie este un text special, deseori codificat, trimis de un server unui navigator web și apoi trimis înapoi (nemodificat) de către navigator, de fiecare dată când accesează acel server. Cookie-urile sunt folosite pentru autentificare precum și pentru urmărirea comportamentului utilizatorilor; reprezintă aplicații tipice sunt reținerea preferințelor utilizatorilor. Termenul „cookie” este un cuvânt englez (biscuit, pronunție: /ˈkuˌki/). În informatică el este derivat din termenul „magic cookie”, un concept des utilizat în IT. În general cuvântul „cookie” cu acest sens este folosit și în alte limbi; doar în terminologia tehnică francofonă s-a încercat traducerea lui prin termenul témoin („martor”).”

Pentru mai multe detalii, va rugam sa vizitați pagina https://ro.wikipedia.org/wiki/Cookie.

              ii.Care este scopul cookies?

Scopul folosirii cookies, este:

 • de a obține informații cu privire la navigarea în cadrul Platforma “DEMOCRACY MANIA” și stocarea preferințelor Utilizatorului, în vederea îmbunătățirii serviciilor oferite de Platforma “DEMOCRACY MANIA”;
 • pentru a va prezenta reclame conform interesului și preferințelor Utilizatorului;
 • pentru a detecta activități frauduloase și a întări securitatea Platformei “DEMOCRACY MANIA”.

Platforma “DEMOCRACY MANIA” va colecta și/sau stoca total sau parțial informațiile permise în conformitate cu selecția și acordul Utilizatorului în ceea ce privește setările personale asociate pentru folosirea cookies.

            d.Reclame

Reclamele sunt acele materiale publicitare prin care sunt promovate anumite produse, servicii, etc., distribuite în spațiul public sau privat, care în mediul virtual, pot conține link-uri care redirecționează Utilizatorul către alte pagini web/aplicații/programe. În eventualitatea redirecționării către alte pagini web/aplicații/programe, Utilizatorul ia la cunoștință că acestea au propria politică de colectare a informațiilor/termeni și condiții, iar prin accesarea acestora își asumă toate riscurile care decurg din aceasta.

Platforma “DEMOCRACY MANIA” nu este răspunzătoare de politica de confidențialitate practicată de terțe pagini web/aplicații/programe și de colectarea datelor cu caracter personal sau a oricăror altor tipuri de date și prejudiciile pe care acestea le pot cauza Utilizatorului.

În conformitate cu politica de confidențialitate și legislația în vigoare, Platforma “DEMOCRACY MANIA” răspunde doar pentru datele colectate cu acordul Utilizatorului în cadrul acesteia.

Contractorii reclamelor pot beneficia de doua moduri de contractare si anume:

 • Prin contactarea Beneficiarului Platformei pentru oferte personalizate
 • Prin adaugarea directa a acestora folosind platforma

   

    8.Drepturile de autor

Conținutul Platformei “DEMOCRACY MANIA” incluzând, dar fără a se limita la programe, aplicații, imagini și text, este proprietatea “DEMOCRACY MANIA” și/sau a partenerilor săi, fiind protejate conform Legii drepturilor de autor nr. 8/1996 cu modificările ulterioare, precum și tuturor celorlalte legi, inclusiv, dar fără a se limita la legile aplicabile privind drepturile de proprietate intelectuală și industrială.

Conținutul postat de către Contributori devine și proprietatea Platformei Democracy Mania  prin acceptarea condițiilor stipulate în prezentul Contract.

Preluarea oricăror informații și/sau date din cadrul Platformei “DEMOCRACY MANIA” în scopul republicarii, distribuirii totale sau parțiale sau în orice alte scopuri, sub orice formă, fără acordul scris prealabil al Beneficiarului, este strict interzisă și se pedepsește conform legilor în vigoare.

    9.Forța Majoră

Prin forță majoră se înțelege un eveniment independent de voința părților, imprevizibil și insurmontabil, apărut după încheierea contractului și care împiedică părțile să execute total sau parțial obligațiile asumate.

Forța majoră exonerează de răspundere părțile în cazul neexecutării parțiale sau totale a obligațiilor asumate prin acest contract. Partea care invocă forța majoră are obligația de a o aduce la cunoștință în scris în maximum 5 (cinci) zile calendaristice.

Forța majoră trebuie demonstrată pe baza unui certificat corespunzător emis de autoritățile competente.

    10,Plângeri și Contestații

Orice Utilizator are obligația să depună o plângere sau sesizare pentru orice eveniment cu privire la activitățile considerate a fi nelegale desfășurate de către un alt Utilizator în cadrul Platformei “DEMOCRACY MANIA”, către deținătorul platformei “DEMOCRACY MANIA” sau către autoritățile competente în cel mai scurt termen de la sesizarea evenimentului, conform legilor în vigoare.

De asemenea, orice Utilizator are dreptul să depună o plângere sau sesizare cu privire la serviciile oferite de Platforma “DEMOCRACY MANIA” către deținătorul acesteia sau Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorului (www.anpc.gov.ro).

Plângerile și/sau sesizările care vor fi adresate deținătorului Platformei “DEMOCRACY MANIA” vor fi depuse prin intermediul formularului de contact aflat pe website și trebuie să conțină următoarele minime de identificare:

 • Datele Utilizatorului reclamat
 • Detaliile ce fac obiectul sesizării sau plângerii
 • Descrierea evenimentului sesizat

Plângerile/sesizările care vizează încălcarea „termenilor și condițiilor” vor fi analizate de Platforma “DEMOCRACY MANIA” și răspunsul se va transmite în maxium 30 de zile calendaristice de la primirea sesizarii în cazul în care sesizarea conține toate datele necesare analizei. În caz contrar, Platforma “DEMOCRACY MANIA” va reveni cu solicitare de clarificare și termenul de răspuns se va calcula de la primirea clarificărilor finale care conțin datele necesare pentru analizarea plângerii sau sesizării efectuate.

În funcție de plângerea sau sesizarea primită, deținătorul Platformei “DEMOCRACY MANIA” va întreprinde acțiuni precum, dar fără a se limita :

 • remedierea defecțiunii/disfuncționalității sistemului în cazul unor sesizări tehnice;
 • corectarea erorilor tehnice sau de altă natură care vizează Platforma “DEMOCRACY MANIA”;
 • blocarea mesajelor/conturilor care nu respectă “Termenii și Condițiile” prezentului document;
 • dezactivarea oricărui mesaj cu conținut licențios, neadecvat sau nelegal;
 • dezactivarea contului Utilizatorului care folosește Platforma în alte scopuri decât cele prevăzute și nu respecta “Termenii și Condițiile” din prezentul document;
 • sesizarea autorităților competente  în cazul depistării unor practici nelegale efectuate de către Utilizatori în cadrul Platformei “DEMOCRACY MANIA”.

Orice plângere care vizează aspecte de natură penală și/sau contravențională va fi adresată autorităților competente și răspunsul va fi în concordanță cu termenul legal.

    11.Legea Aplicabilă

Prezentul contract este guvernat de legea română.

    12.Dispoziții Generale

Prevederile prezentului contract se completează cu dispozițiile Codului civil și ale legislației incidente în vigoare.

Prezentul contract se constituie din clauze acceptate de către Utilizator fără obiecțiuni din momentul în care a luat la cunoștință de acestea prin bifarea căsuței și crearea contului de Utilizator în cadrul Platformei “DEMOCRACY MANIA”.

Abonează-te!
Fii primul care află ce este nou pe platforma noastră.
ABONEAZĂ-TE
Fii primul care află ce este nou pe platforma noastră
Dacă ai talent la scris, eşti creativ şi ai ce povesti şi altora, alege să devii contributor Democracy Mania!

Pune Democracy Mania pe ecranul principal al telefonului

Adauga pe ecranul principal
×